Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora - Obvezne upute

Općinsko vijeće Općine Breznički Hum donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora. Izbori će se održati u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine.

Rokovi teku od dana 14. travnja 2017. godine od 00,00 sati, a prijedlozi lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora iz točke 1. Obvezatnih uputa moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana početka tijeka rokova, time da će se isti zaprimati u okviru radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela općine, a posljednjeg dana u istim prostorijama općine Breznički Hum do 24,00 sata.

Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Breznički Hum

Kontakti Općinskog izbornog povjerenstva:

098 379 332   - Tomislav Vrhovec, predsjednik
098 160 5102 - Melita Šmentanec-Klarić, potpredsjednica
099 411 9028 - Marko Futač, član
091 882 4948 - Ivana Tomorad Horvat, članica
091 240 8320 - Martina Bukal, članica
091 766 1698 - Mihaela Matak Plantić, članica

I - Obvezne upute - rokovi
II - Obvezne upute
OB-1 Prijedlog liste (stranački)
OB-2 Prijedlog liste (nezavisni)
OB-3 Popis birača za nezavisnu listu
OB-4  Očitovanje kandidata o prih. kandidature