logo-veliki.png

Obavijest korisnicima stipendija

Podsjećamo cijenjene studente korisnike stipendije Općine Breznički Hum na ugovornu obvezu kao i na odredbu članka 15. Odluke o stipendijama Općine Breznički Hum (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 10/16) koja glasi:

“Korisnici stipendija dužni su do 20. listopada, za svaku akademsku godinu dostaviti uvjerenje o redovnom upisu u slijedeću akademsku godinu i prijepis ocjena (ostvareni ECTS bodovi za redovan upis u narednu godinu studija), a ista obveza se ne odnosi na studente završne godine. O nastavku korištenja stipendije ugovorne strane iz članka 12. ove Odluke za svaku akademsku godinu sklapaju aneks ugovora o korištenju stipendije. Studenti završne godine studija dužni su u roku od 30 dana dostaviti dokaz o završetku studija”.

Napomena: u slučaju nastanka razloga iz članka 16. Odluke, odnosno ako korisnik stipendije gubi pravo na daljnje stipendiranje, dužan je vratit i cjelokupni iznos primljene stipendije u roku od šest mjesec i od nastanka razloga za vraćanje stipendije. Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici stipendije koji su podmirili sve obveze prema Općini Breznički Hum.

Kontakt

Općina Breznički Hum

Breznički Hum 4,
42225 Breznički Hum
OIB: 35774913576
telefon: 042 618 127
fax: 042 209 828
e-mail: opcina.breznicki.hum@vz.t.com.hr 
             - info@breznicki-hum.hr 

Social Share

© 2018 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica