2018.

Proračun Općine Breznički Hum za 2018. godinu i projekcije za 2019.i 20120. godinu

Vodič za građane - Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu 

 

2017.

Financijski izvještaj Općine Breznički Hum za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje Općina Breznički Hum za 2017. godinu 

1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2017. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Breznički Hum za 2017. godinu

Proračun Općine za 2017. i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Vodič za građane – Proračun 2017. godina

Prijedlog proračuna za 2017. godinu

 

2016.

Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu

Izvještaj Proračuna za 2016. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

Polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Breznički Hum za 2016. godinu

Proračun Općine za 2016. i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2016. godinu

 

2015.

Godišnji obračun proračuna za 2015. godinu

Izvještaj proračuna za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine za 2015. i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog proračuna za 2015. godinu 

 

2014.

Godišnji obračun proračuna za 2014. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Izvještaj proračuna za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

Proračun Općine za 2014. i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu

 

2013.

Godišnji obračun proračuna za 2013. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu 

Proračun Općine za 2013. i projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu 

 

2012.

Godišnji obračun proračuna za 2012. godinu

Proračun Općine za 2012. godinu

 

2011.

Godišnji obračun proračuna za 2011. godinu

- Izvješće o dodjeli bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za 2011. godinu

 

2010.

- Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu

 

Kontakt

Općina Breznički Hum

Breznički Hum 4,
42225 Breznički Hum
OIB: 35774913576
telefon: 042 618 127
fax: 042 209 828
e-mail: opcina.breznicki.hum@vz.t.com.hr 
             - info@breznicki-hum.hr 

Prevoditelj

hrenfrdehumkptsrsles

Tražilica

Social Share

© 2017 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica