logo-veliki.png

Poziv za dostavu ponuda - Modernizacija igraonice PŠ Šćepanje

Općina Breznički Hum započinje postupak bagatelne nabave za radove na Modernizaciji igraonice za predškolsku djecu u zgradi Područne škole Šćepanje. Zainteresirani ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do zaključno 12.10.2017. bez obzira na način dostave.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Kontakt

Općina Breznički Hum

Breznički Hum 4,
42225 Breznički Hum
OIB: 35774913576
telefon: 042 618 127
fax: 042 209 828
e-mail: opcina.breznicki.hum@vz.t.com.hr 
             - info@breznicki-hum.hr 

Social Share

© 2018 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica