TONSKI ZAPISI SJEDNICA 

Tonski zapis 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum održane 12.12.2023.

Tonski zapis 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički HUm održane 7.11.2023.

Tonski zapis 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum održane 20.09.2023.

Tonski zapis 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum održane 20.06.2023.

Tonski zapis 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum održane 22.03.2023.

Tonski zapis 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum održane 20.12.2022.

Tonski zapis 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički HUm održane 17.10.2022.

Tonski zapis 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum održane 13.09.2022. 

 

SAZIVI SJEDNICA 

- Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 15. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća

- Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 10. sjednice Općinskog vijeća

- Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća

- Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća

- Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća

- Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća

- Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća

Saziv konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA

Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

Zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

ZAPISNIK sastavljen na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

Izjava o pristupačnosti

Općina Breznički Hum nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Breznički Hum koje se nalazi na adresi http://www.breznicki-hum.hr/ .

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište http://www.breznicki-hum.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.

Općina Breznički Hum radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.
Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2020. godine. Općina Breznički Hum će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Breznički Hum.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta za Općinu Breznički Hum korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.   Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Breznički Hum) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Breznički Hum kao voditelj obrade osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Breznički hum:

Jasminka Pažur Franjčić

Breznički Hum4, 42225 Breznički Hum

tel.: 042 618 127

fax.: 042 209 828

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2021 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica