Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.   Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Breznički Hum) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Breznički Hum kao voditelj obrade osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Breznički hum:

Jasminka Pažur Franjčić

Breznički Hum4, 42225 Breznički Hum

tel.: 042 618 127

fax.: 042 209 828

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2021 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica